Beholder-RELOADED

DOWNLOAD TORRENT DOWNLOAD DOWNLOAD ANONYMOUS

Posted on November 10, 2016 in Games » Pc Games , verified torrent

Size: 540.3 MB , Seeds: 316 , Peers: 4 ( Updated April 28, 2017 - Refresh )

* Download via Magnet Link , * To download files you need a Bittorrent Client , * How to download torrents from Bit Torrent Scene?

Scrape History ( seeds + peers )

Internal Files

Beholder-RELOADED
rld-beholder.iso   539.25 MB
reloaded.nfo   3.46 KB

Hash Code

5a80e8469f47a110c3b9364bb8cc91f75d0a40ba

Description

Code:
ࠜܠߍ
ݜݜݜӝ ߛܜ ӛܠࠜ
вӛܛܛܛߠݛܛܝߛܝ ޲
ݜݜݜ ܠ ܟܛܛܛҰܲܛܛܜܛ۲ ћޜݜ ܠݜݜݜ
۠ ߝߝߛܛܛܝߛܛܛܛܛܛܝ ܝ ߝ ۍ
۠ Ҡ ӛܛܛܛݛܛܛܛܛܛܝߛ۠ Ҡ ۍ
۠ ܠ ߝ ޲ܛܛܛܛܛܛܛܛܛܜܛ۠ ߝ ܠ ۍ
۠ ߝߛ ߲ࠟࠟӛܛܛܛܛࠟߠ ҲР ܝߝ ۍ
۠ ۰ӝ ܲܠ ܛܛ۰ ћݠ ޲ћ ۍ
ޜ ߝ ߛ ߠ ҲݜݜҲ ܜݛܛܛܝ ߠ ܝ ߝ ݞ
ߝ Ӝ ߲ܠ ܛܛܛ۠ ܛܛܛ۲Ҡ ܲߠܲ ߝ
ޟܠ ࠟݜџܠ ࠟҲܛܝ ߛќݜܠࠟ ݟќݟߠ ݟލ
ܠ ۠ ࠟݜ ࠟݟܠ ܛܟࠟࠟߠӛܛРݟݟߠ ݜࠟ ۍ
ߝ ۠ ߲Ӝ ߝߝ ݜܠߛܛݠߛ۲ޞޞݠܲߠ ۠ ܠ ܍
ݟ ۠ ܠ ߛܝћҠ ߛӝ вܛҠ ӛўܜ ۠ ߝ ߝ
ݟݜߠ ۠ ߝ ܛ޲ݟ ݜࠟࠛܜܠ ࠜӝߝ ࠜݛР ݟ
ߝӛݠ ߠݜ۰ߛӟ ݛܛ ܛҲ ӟ ܲܛߠ ݟݜߍ
ӛܛҠ ܲܛߠ ܛݠ Ҳܛݠ ߛܛܝ ݟݜߠ ߛܛݠ ߝӛݍ
ߛܛܝ ߛܛݠ ޲Ҡ ߛܛ۠ ܛܛ۠ߝӛݠ вܛ۠ ӛܛҍ
ܛܛ۠ вܛ۠ћܝ ݜݜܛܛܛܛ ߛܛܝ ӛܛҠ ݜܛ۲Р ߛܛܝ
ћܛܛ ݜܛ۲ߛܝ ћܛҲߠ ࠛܛܝ ܛܛ۠ ߛܛܝћܛܛܟ ߛܛܛܛҍ
Ҳܝ ߛܛܝҲܛܟ ܛ۠ Ҳܛ۠ ݛܛܛܛܛܛ۲ӛܛܛ۲ߛܛܛݠ ߛܛћܛܛ
ܛܛ ܛܛܛܛܝ ћܛ ߛܛܝ Ҳܛܛݠ ߛܛܛܛ۰ܛܛܛܛܛ ߛҲ ߛܛ۲
ܛܛ ߛܛܛܛ۠ ߛܛўܛܛݠ ߛܛܛܛ ӛܛܛܛ ߛܛܛܛܛݠ ܛܝ ܛܛܝ
ܛܛޜܛܛܛܛܝ ߛܛݲӛܛ ܛܛܛҲ ࠟҲܛݠ ܛܛܛܛܛݜܛܝ ߛܛ۲
ߛܛܛܛҲ߲ܛܛܲӛܛܛܛ۠ ܛܛܝ ћܛݠ ߛܛ۲ ߲ࠟӛܛݠݛܛܛݍ
ߛܛҲܛܜݜаࠟࠛܛܛܛܛܜݜܛ۲ӟ ߛܛݠݛܛܛݠ ۠ߛܛܛܛ۲ӟ
ܛܛ ࠟࠛܛܜݜݜа ࠟࠟߠ nERv ߛܛܛܛ۲ӟ ۠޲ӛܛܟࠟ
ࠟࠟ ݟࠟܛܛܛ ޲ӛܛܟࠟ ۍ
۠ Ҳܛ ۍ
۠ ۍ
۠ ݟࠛ ݟߠ Ҡ ݟࠜ ݟࠜ ݟܠ ݟߠ ݟܠ ۍ
ܜݜ ܟҠ ӟ ܠ۠ ۠ Ҡܟ߲ Ҡ ۠ӟ ܠ۠ Ҡݜݛ
۠ ࠟࠟ ࠟߠ ࠟ ߠ ࠟߠ ࠟࠟ ࠟߍ

Beholder (c) Alawar Entertainment

11/2016 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Steam
1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Adventure, Indie, Strategy

ݟߠ ݟࠜ ݟݟܠݟߠ ߠݟࠜ ݟࠜ ݟࠜ ݟ
ࠟࠟࠟࠟࠟࠟࠟࠟ ߲۠ ܟ߲ ۠ Ҡӟ ܠ۠۠ Ҡӟ ۠ Ҡࠟࠛ ࠟࠟࠟࠟࠟࠟࠟࠟ
ࠟ ߠ ߠ ߠࠟࠟ ߠߠ ߠ ࠟ ࠟ

Welcome to a grim dystopian future.


ߠݟࠜ ݟ Ӝܠ ݟࠜ Ҡ Ҡ ݟࠜ ݟࠜ Ӝܠ ݟߠ ݟ
ࠟࠟࠟࠟࠟ ۠۠ Ҡࠟࠛ ۠ ܠܟ߲ ۠ ۠ ۠ Ҡ۠ Ҡ۠ ܠӟ ܠࠟࠛ ࠟࠟࠟࠟࠟ
ߠߠ ࠟ ࠟߠߠ ࠟߠࠟߠߠ ࠟ ࠟߠࠟࠟ ࠟ


1. Unrar.
2. Burn or mount the image.
3. Install the game.
4. Copy over the cracked content from the /Crack directory on the image to
your game install directory.
5. Play the game.
6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!

ݟߠ ݟࠛ ݟࠜ Ҡ ܠݟࠛ ݟࠜ ݟࠜ Ӝܠ ݟߠ ݟ
ࠟࠟࠟࠟࠟࠟ ߲۠ ܟҠ ۠ Ҡ۠ Ҡܟߠ ۠ Ҡ۠ Ҡ۠ ܠӟ ܠࠟࠛ ࠟࠟࠟࠟࠟࠟߍ
ࠟ ۠ ࠟ ࠟ ߠ ߠ ࠟ ࠟߠࠟࠟ ࠟ

Trackers

Refresh Leechers : Updated April 28, 2017

1. http://torrent.gresille.org/announce

2. http://tracker.ex.ua/announce

3. http://tracker.flashtorrents.org:6969/announce

4. http://tracker.tfile.me/announce

5. udp://9.rarbg.com:2710/announce

6. udp://p4p.arenabg.ch:1337

7. udp://p4p.arenabg.com:1337

8. udp://tracker.coppersurfer.tk:6969

9. udp://tracker.coppersurfer.tk:80

10. udp://tracker.ilibr.org:6969/announce

11. udp://tracker.leechers-paradise.org:6969

12. udp://tracker.openbittorrent.com:80

13. udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

14. udp://tracker.publicbt.com:80/announce

15. udp://tracker.publichd.eu:80/announce

Comments

You must log in to add a comment.

Embed Code

Sharing Widget

Related torrents

FILENAME SIZE SEEDS PEERS ADDED UPD
[i] Beholder-RELOADED 540.3 MB 31 0 10 months 4 months
[i] Beholder Blissful Sleep-RELOADED
posted by NickTnT in Games - Pc Games
980.69 MB 3 0 4 months 3 weeks

Top Games ( auto generated report )

FILENAME SIZE SEEDS PEERS ADDED UPD
[i] ECHO-RELOADED[rarbg] 7.03 GB 377 276 2 days 1 day
[i] Transformers.Fall.of.Cybertron.MULTi6-PLAZA 7.95 GB 163 170 2 days 1 day
[i] Minecraft.Story.Mode.Season.Two.Episode.3-RELOADED [rarbg] 3.95 GB 38 35 1 day 1 day
[i] Star Wars - Rogue Squadron 3D 2.0.0.3 [GOG] 114.76 MB 26 6 4 days 3 days
[i] No.Man's.Sky.v1.37+DLC 4.17 GB 5 4 2 days 1 day
[i] Car.Mechanic.Simulator.2018.MULTi.v1.3.5+DLC 7.7 GB 4 17 4 days 3 days
[i] Divinity.Original.Sin.2.v3.0.141.999- 19.63 GB 4 11 3 days 2 days
[i] 007.LegendsUPD.1+DLC- 5.72 GB 2 3 1 day 12 hours
[i] Pro.Evolution.Soccer.2017.v.1.0.1.0.0.CPY- 3.53 GB 1 4 14 hours 12 hours